Holmestrand: – Vi oppfordrer folk til å finne de små og store tingene rundt seg som gir glede for deg selv og andre. Det kan gi bedre psykisk helse i hverdagen, sier Richard Madsen og Nina Hordnes.

De kan fortelle at folk kan glede seg over et flott program i Holmestrand både på tirsdag, torsdag og fredag, der alt er lagt til Kjærsenteret i år.

Alvor, dans og sang

Tom Gulberg kommer fra Fønix-alliansen for å snakke om seniorer i arbeid og fritid. Jan Tore Saltnes blir å høre, det samme med Kranas egen sanggruppe, mens Seniordansen vil svinge seg. Mye å glede seg over med andre ord.

– Formålet med dagen, som vi har spredt litt utover i uka, er å øke kunnskap om og bedre holdningene til psykisk helse, sier de to fra arrangørhold.

Årets tema bygger videre på den røde tråden for Verdensdagen 2016-2018: «Identitet og tilhørighet». Å være trygg på egen identitet og føle tilhørighet er grunnleggende.

LES OGSÅ: En ny start på livet

Endringer som påvirker

– I 2016 snakket vi hvordan endringer i livet påvirker vår psykiske helse. Budskapet var at man takler endringene bedre dersom man har en sterk identitet og selvfølelse, og har gode relasjoner. Noen ganger butter livet imot og det er vanskeligere å glede seg over noe eller å glede seg i det tatt. Fraværet av glede over lengre tid kan være et varseltegn på at en person ikke har det så godt, forklarer Madsen.

Han sier at man i år ønsker å sette lys på de godt voksnes situasjon.

– Mange opplever i den perioden av livet å miste sin livsledsager, mange får også etter hvert diverse skavanker som gjør at man har vanskeligere for å bevege seg, hører dårligere, blir svimmel, familien kanskje bor andre steder, og har nok med sin egen hverdag. Resultatet kan bli at man blir mindre sosialt aktiv, at man holder seg mer for seg selv. Samtidig er det slik at et gap i psykisk helsetilbud oppstår når man når pensjonsalderen. Man opplever ofte et sviktende tilbud til hjemmeboende eldre med psykiske problemer. I mange kommuner betyr pensjonsalderen at man i stedet for å et kommunalt psykisk helsetilbud, blir mottaker av pleie- og omsorgstjenesten. Tilgangen til psykiske helsetjenester beskrives som dårligere enn blant yngre. De eldre betegnes som underbehandlet, sier Madsen.

LES OGSÅ: Eldre i "kamp"

Gjennom årets arrangementer ønsker vi å nå både de godt voksne selv, deres pårørende, og alle andre innbyggere i kommunen. Psykisk helse angår oss alle.