Den mørke årstiden ligger for døren, og med den kommer flere påminnelser om at ikke alt er bra med alle rundt oss.

Nylig kunne Nav melde om en kraftig økning av sykmeldte med psykiske lidelser. Dette gjelder nå 27 prosent av dem som ble sykmeldt i andre kvartal.

Trolig er dette imidlertid kun toppen av isfjellet. Det er fullt mulig å slite med dårlig psykisk helse uten at dette synes for omverdenen. Psykisk lidelse kan føre til, eller forsterke, isolasjon og ensomhet. Andre setter opp en fasade. Det at man sliter med for eksempel angst eller depresjon kan passe dårlig med den versjonen av seg selv man ønsker å vise. Mange, kanskje særlig unge, kvier seg derfor for å be om hjelp, viser en studie presentert på Forskning.no.

Men psykisk uhelse bør ikke være noe tabu. Faktisk er det slik at det er vel så mange som vil oppleve å slite med en psykisk lidelse i løpet av livet som det motsatte.

Derfor er det så bra at folk vil dele og dermed alminneliggjøre. Heidi Bøe hadde i så måte et flott innlegg i Jarlsberg denne uken. Hun skriver åpent om hvordan hun har slitt i det stille med dårlig selvbilde, og hun kommer med viktige oppfordringer til andre som opplever det samme.

Det er også viktige lokale arrangementer framover, både for de av oss som sliter og for de av oss som vil være til stede og trenger å forstå.

Verdens selvmordsforebyggende dag markeres i september på ulike måter. På Karljohansvern i Horten inviterer Leve Vestfold til "Lys i mørket”-vandringen 21. september, med fakler, kulturelle innslag og tankevekkende budskap.

Ikke lenge etter, i Holmestrand, markerer Mental Helse Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober, med blant annet foredrag og bevertning på Backergården. Den lokale gjengen pleier å stå for et program som er både oppløftende og til inspirasjon.

Alt som får temaet psykisk helse fram i lyset, er viktig og bra. Samtidig må slike arrangementer følges opp av faktiske tiltak om de skal ha effekt over tid. Inkludering både i jobb, sosiale sammenhenger og frivillig arbeid er viktig, det samme er tilstrekkelig og riktig hjelpetilbud.