Gå til sidens hovedinnhold

Problematikken i Gjerdrum er svært annerledes enn den vi har hos oss

Ordfører Elin Gran Weggesrud skriver om lokale grunnforhold og hva kommunen har gjort og vil gjøre ved byggeprosjekter nær kvikkleire.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

(Sande Avis)

Folk har blitt redde etter det forferdelige raset i Gjerdrum. Kan det skje her jeg bor? Kan det være farlig å bo på kvikkleire? Er det trygt å bygge ny vei i sentrum av Holmestrand på kvikkleire? Er det trygt å bygge en ny skole i Sande sentrum?

Først og fremst er det viktig å understreke at NGI (Norges Geotekniske Institutt) er vårt lands fremste ekspertise på fagfeltet. De har bygget sitt eget hovedkontor på kvikkleire. Det har en symbolsk verdi i formidlingen av at det ikke er farlig, så lenge du vet om forholdene og gjør de nødvendige tiltakene.

Det er også grunn til å minne om at hele det sentrale Østlandet ligger på marine avsetninger. Alle de store byene våre har kvikkleire og krevende grunnforhold. Svært mange av de mindre tettstedene og byene våre har det samme. Holmestrand og Sande sentrum er ikke noe unntak. Allikevel har kirken i Sande stått der den gjør siden 1093.

Tragedien i Gjerdrum skjedde i et nytt boligfelt som var lagt oppå en utfylling av et ravinelandskap og med elve-/bekkeleier i bunnen, så langt jeg har klart å lese meg til. Dette er en svært annerledes problematikk enn den vi har i vår kommune.

Ingen av tiltakene som er planlagt utført i vår kommune, ligger på terreng som kan sammenliknes med Gjerdrum. Hos oss er det i hovedsak eldgammelt kulturlandskap som allerede er bebygd eller bearbeidet. Veien gjennom Holmestrand sentrum skal erstatte en togtrasè som har ligget i hundre år. Det blir krevende og man må utvise stor forsiktighet, men det skal være mulig å gjøre dette trygt fordi man er klar over hvor krevende det er og fordi man gjør de tiltakene som kreves.

I Sande sentrum flyttes skolene fra en tomt med krevende grunnforhold, til en tomt som ikke har det. Også her er grunnen undersøkt nøye og man er klar over hva som kreves for å gjøre utbyggingen sikker. Når den tidligere skoletomta etter hvert skal bebygges med leiligheter, vil det stilles strenge krav til sikringstiltak og man vil vite hva man gjør også der.

Da vi fikk en grundig kartlegging av grunnforholdene i Sande sentrum for om lag 10 år siden, ble det umiddelbart satt i gang med å sikre og steinsette elvebredden langs Prestegårdsjordet, som ble betegnet som den mest utsatte strekningen. Vi har videre planer og krav til alle tiltak som skal utføres i sentrum og som vil kunne ha påvirkning på stabilitet.

Jeg vil få understreke hvorfor vi nå tar en ny kvalitetssjekk med NGI for sentrumsområdene og elveleiet i Sande. Vi har gjennomført svært gode og grundige grunnundersøkelser allerede. Disse ligger selvsagt til grunn for alle utbyggingsplaner i området.

Ved en ny kvalitetssjekk, vil vi nå påse at de store nedbørsmengdene som har kommet, ikke har medført økt erosjon i de områdene som NGI er opptatt av og vi vil ta en utsjekk med fagekspertisen på om tragedien i Gjerdrum har medført nye erfaringer som gir endra krav til prosess eller ny lærdom vi bør ha med oss. Dette gjør vi for at folk skal være trygge på at vi tar problematikken på største alvor og at vi bygger basert på kunnskap og pålegg fra landets beste fagekspertise.

Til neste møterunde har utvalgsleder for regulering, kommunalteknikk og miljø og jeg bestilt en gjennomgang av alle kvikkleiresoner og/eller rasutsatte soner i kommunen. Våre folkevalgte trenger kunnskap om dette og vi trenger en oppdatering på hva fagavdelingene anbefaler oss i de ulike områdene. Slike gjennomganger registrer jeg at kolleger over hele landet bestiller i sine kommuner også nå. Det er klokt og det er viktig å jobbe kunnskapsbasert.

Kommentarer til denne saken