Det er lettest å tilhøre en majoritet. Uansett hva det dreier seg om, så er det mindretallet som opplever mest motvind.

Mobbing, hets og vold går oftest ut over dem som ikke er i flertall. Det gjelder også i kjærligheten. Det er ikke for mye kjærlighet i verden.

At noen fortsatt vil stoppe noen former for kjærlighet, er galskap.

Det fins mer homofobi enn du tror. Akkurat som det fins mer rasisme enn vi liker å innse. Det må vi gjøre noe med. Det motsatte av kjærlighet er ikke hat, men likegyldighet.

For at verden skal bli et rausere sted, så må røkla være aktivt inkluderende. Vi må ta stilling, og vi må vise det. Jo flere mennesker som kan være seg selv fullt og helt, leve sine liv i fred for kritikk og hets av sin personlighet, jo bedre blir verden.

Det er derfor helt vesentlig å vise medmenneskelig støtte.

Det er viktig å komme hatet i forkjøpet. Vi som ikke selv kjenner på diskriminering av vår kjærlighet, må stå opp for dem som gjør det. Vi må sørge for at Holmestrand er en fin by og kommune å være seg selv i.

Det er vi selv som må lage gode omgivelser for våre naboer. I en verden full av krig, er det helt nødvendig å gi trygge rom for alle liv og all kjærlighet. Ingen mennesker kan måle kjærlighet. Ingen kjærlighet er mer verdt enn annen kjærlighet.

Kjærligheten må være fri!

Holmestrand får nå i juni sin egen Pridefeiring. En betingelsesløs og mangfoldig feiring av folk og av kjærligheten.

Her er absolutt alle velkommen til å delta. Fordi folk er folk og kjærlighet er bra.

Uansett!