Beskyldningene haglet om sarkasme, ulovligheter og mistenkeliggjøring da vei-planen skulle vedtas

Kommunestyret skulle bare vedta en reguleringsplan som har versert i årevis.