Hvor skal Noah gjøre av seg når Langøya er fylt? Ingrid skal gi et forslag.

Ingrid Riddervold Lorange leder ekspertutvalget som skal gi råd til regjeringen om plassering av nytt deponi for miljøfarlig avfall, etter at Langøya er ferdig oppfylt.