Nye tall fra politiet – økning i nettrelaterte overgrep hvor barn og unge blir rammet

OVERGREP PÅ NETT: Det har vært flere viktige dommer i denne typen saker i distriktet det siste året, ifølge politiet.

OVERGREP PÅ NETT: Det har vært flere viktige dommer i denne typen saker i distriktet det siste året, ifølge politiet. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Sør-Øst politidistrikt legger fram sitt årsregnskap for fjoråret. Driftsenhet Vestfold kommer godt ut av det, samtidig som antallet sedelighetsaker øker.

DEL

(Gjengangeren) Etter at de fire politidistriktene Vestfold, Telemark, Søndre og Nordre Buskerud ble slått sammen til Sør-Øst politidistrikt med 700.000 innbyggere fra 1. januar i fjor, har det vært vanskelig å få ut lokale tall og statistikk.

Også for Vestfold fylke og de fire politiområdene her, Nordre Vestfold med Horten og Indre, Tønsberg, Sandefjord og Larvik. Men når Sør-Østs politimester Christine Fossen og hennes folk legger fram sitt årsregnskap for kriminell aktivitet for 2016, har de også skilt ut «Geografisk driftsenhet Vestfold« og til og med trukket fram det gamle Vestfold politidistrikt-navnet i sin oversikt.

LES OGSÅ:– Da jeg så videoen og kjente igjen båtene våre gikk jeg rett ned til politihuset og anmeldte tyveriet

Flere sedelighetsaker

Malurt i den gode statistikken for politiet i Vestfold er at antallet sedelighetsaker øker med 24 prosent hvis 2017 sammenliknes med gjennomsnittet for de fire foregående år.

– Dette kan bety at vi i større grad klarer å avdekke flere saker, men det er fortsatt mørketall. Vi ser også en økning i nettrelaterte overgrep hvor barn og unge mennesker blir rammet. Det har vært flere viktige dommer i denne typen saker i distriktet det siste året og det er krevende og alvorlige saker å etterforske, sier påtaleleder i Sør-Øst politidistrikt, Kjell Johan Abrahamsen.

– Gjennomsnittet fra perioden 2013 til 2016 viser en økning i antall anmeldte seksuelle overgrep med 41 prosent opp mot 2017-tallene. Dette er et kriminalitetsområde som politiet prioriterer veldig høyt, sier han og legger til at politidistriktet fra sommeren 2018 vil opprette en ny distriktsovergripende seksjon som har etterforskning av overgrep mot barn som sin viktigste oppgave.

– Dette er saker politiet må prioritere, og vi må sørge for at barn ivaretas på best mulig måte av politiet og rettsapparatet. Og at sakene etterforskes godt og raskt, sier Abrahamsen.

Gode tall

Årsoversikten viser at folk i Vestfold hadde det bedre i fjor enn året før fordi det var færre som ble utsatt for kriminalitet. Nøyaktig hvor mange som slapp på bli fornærmet, offer eller utsatt for kriminalitet vites ikke. Når politiet fører statistikk sier de aldri hvor mange – familier, enslige eller samboere – som blir utsatt for innbrudd og annen kriminalitet.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

FORNØYD: Politimester Christine Fossen og hennes folk i Sør-Øst politidistrikt har lagt fram statistikk for fjoråret som viser gode tall for Vestfold.

FORNØYD: Politimester Christine Fossen og hennes folk i Sør-Øst politidistrikt har lagt fram statistikk for fjoråret som viser gode tall for Vestfold. Foto:

Politiet teller antall anmeldelser i Vestfold i 2016 og ser dem opp mot hva de måtte håndtere i de fem årene bakover, til og med 2013.

Selv om statistikken blir noe «ødelagt« av at det ble innført ny straffelov i oktober 2015, noe som gjør at statistikk-kodingen for noen straffesaker ble endret, viser statistikken at det var færre anmeldte straffesaker hos oss i fjor enn det var året før.

Færre anmeldelser

Det gjelder selv om politiet har valgt å holde anmelder på narkotika, trafikk og undersøkelsessaker borte fra statistikken denne gangen.

Dette til tross, Vestfoldtallene viser at politiet her måtte håndtere 19 prosent færre anmeldelser enn året før. Tallene bak denne «tilbakegangen», som faktisk er en framgang for alle som er lovlydige, viser at det var 1.488 færre anmeldelser lokalt enn året før.

Det betyr fire færre anmeldte lovbrudd i Vestfold hver eneste dag i fjor.

Eller, når vi først skal leke oss med statistikk, en daglig straffesak mindre for hvert politihus i Vestfold.

Som lokale politistasjonssjefer nok ville sagt:

– En anmeldt sak mindre daglig gir oss mer tid til å etterforske andre saker.

LES OGSÅ: Rumenere siktet for 50 innbrudd

For folk flest er reduksjonen på 34 % i anmeldte vinningsforbrytelser, tyveri og innbrudd, siden 2013 mest gledelig. Selv om det var hele 3.808 slike anmeldelser i Vestfold i fjor er det likevel en formidabel bedring når tallene for 2013–16 svinger mellom 6.879 som det høyeste og 4.774 som det laveste.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

SAMMEN: Påtaleleder for Sør-Øst politidistrikt, Kjell Johan Abrahamsen (t.h.) og kriminlavadelingssjef i Horten, Jan Frode Johannessen har jobbet tett sammen i mange år.

SAMMEN: Påtaleleder for Sør-Øst politidistrikt, Kjell Johan Abrahamsen (t.h.) og kriminlavadelingssjef i Horten, Jan Frode Johannessen har jobbet tett sammen i mange år. Foto:

Det var altså 966 færre anmeldte vinningsforbrytelser i Vestfold i fjor enn det var året før.

Under 2.000 narkosaker

Statistisk sett er det bare anmeldte miljøsaker som kan vise til større bedring. Dette til tross, det monner ikke så mye når 2016 stilte med 98 miljøkriminalitetsaker og fjoråret ga oss 45 slike. Selv om antall anmeldelser for miljøforbrytelser raste med nesten 46 prosent.

Da monner det mer å se på anmeldte narkotikaovertredelser. Det har ikke vært så få narkotika-anmeldelser i Vestfold som fjorårets 1.916 de siste fem årene. Det nærmeste vi har vært her i fylket var i 2016 da politiet håndterte 2.507 slike.

Og mens vi snakker om narkotika, kan vi ta fram at fjorårets 42 grove narkotikaovertredelser var en nøyaktig halvering av hva politiet i Vestfold måtte håndtere i 2014, da de hadde 84 slike saker.

Artikkeltags