For ikke lenge siden var det et historisk flertall på stortinget som ønsket å ta likestillingen et sted videre ved å endre bioteknologiloven. Dette er en viktig endring som sikrer norske kvinner de samme rettighetene som andre i Norden ser på som en selvfølge. Forslaget som gir kvinner økt kunnskap og trygghet over egen kropp og graviditet fortjente ikke noe annen enn en verdig feiring.

Men slik ble det ikke.

At KrF som historisk sett har vært mot fremskritt og for innskrenkelser i kvinners reproduktive rettigheter er skeptiske til disse endringene er lite overraskende. Men at Høyre og Venstre gir dem deres velsignelse er lite imponerende og ingenting annet enn en skuffelse. Likestilling er noe som kontinuerlig må jobbes for, da kan vi ikke bli igjen i fortiden.

Sist det var diskutert full sal var da forslaget om konverteringsterapi kom opp. Folk var frustrerte og det var viktig for oss å vise at vi tar det engasjementet på alvor. Igjen går KrF mot det folkelige engasjementet for en sak. Når det i dag skal diskuteres kvinners selvbestemmelse og reproduktive rettigheter blir det igjen full sal på stortinget. Kun fordi KrF, Høyre og Venstre fungerer som bremseklosser.

Tidlig ultralyd, eggdonasjon og NIPT-test med medisinsk indikasjon er alle viktige saker for at alle skal kunne få like muligheter. Det handler om at flere skal få muligheten til å oppfylle drømmen om å få egne barn, gi et tilbud til de kvinnene som i dag har utfordringer med fertiliteten og at man ikke skal måtte betale dyre dommer på en privat klinikk i utlandet for noe som kan gjøres i offentlig regi i Norge.

Sivilstatus eller økonomi skal ikke være avgjørende for om kan få barn eller ikke. Derfor er det en selvfølge å tillate teknologi og behandlingsmetoder som gir kvinner økt kunnskap og trygghet over egen kropp og graviditet.

I dag, 26 mai skal dette vedtas på stortinget. Selv om Ap, Sv og Frp har sikret flertall krever KrF full sal, stikk i strid med alle koronaråd. I den anledningen skal 225.000 av norske skattebetaleres penger brukes for å montere plexiglass fordi regjeringspartiene ikke vil ta nødvendige skritt i likestilling. KrF nekter å bli med på å endre bioteknologiloven og å lytte til de mange stemmene som ønsker fremskritt. De har plexieglass som skylapper.