En pilot er satt til å styre, og den retningen prosjektet «økt bemanning til økt nærvær» kan ta, kan bli betydelig og viktig for den fremtidige organiseringen av deler av helsetilbudet i kommunen.

Blir dette mer enn bare vellykket, kan resultatene bli til noe så bra som også andre kommuner vil se til Holmestrand for å kopiere.

Det heter at det er i nedgangstider det må satses. Forslaget som nå ligger på bordet til politikere og tillitsvalgte viser nettopp det. Bemanningen er i utgangspunktet kritisk, økonomien er dårlig, rekrutteringen er svak og sykefraværet alarmerende høyt. Noe må åpenbart gjøres, som ikke er prøvd før. Allerede i 2011 sa daværende rådmann Thor Smith Stickler til Jarlsberg at sykefraværsarbeidet i kommunen måtte settes på dagsorden.

LES Svele om sykefraværet: – Det er faktisk over 200 borte fra jobben hver eneste dag

Med fortsatt mørke skyer, og uttalte «trusler» om nedbemanning av 35 helseårsverk før jul i fjor, til muligheter for en millionsatsing på et pilotprosjekt med oppbemanning på både dagtid og kveldstid på en av institusjonene i mars i år.

Det må sies å være en omdreining av de sjeldne.

Men det er en meget spennende og offensiv tenkning, for om mulig finne et svar på hvordan en årelang negativ sykefraværsstatistikk kan snus til mer positive tall, som også kommunen kan leve med. For det er som Alf Johan Svele (H) sa i det forrige møtet: «vi kan ikke ha det slik i kommunen at hver eneste dag er det over 200 borte fra jobb».

«dette er en omdreining av de sjeldne»

Et friskt pilotprosjekt med varighet i ett år er foreslått, der grunnbemanningen økes med tre dagvakter og to kveldsvakter i en avdeling eller virksomhet innen helsesektoren. Dette vil si i ukedagene, samt med en dagvakt og en kveldsvakt på helg. Forsøket er isolert sett kostnadsberegnet til cirka 4,5 millioner kroner for ett år.

Det vil si kun lønnskostnadene for å øke bemanningen.

I Holmestrand kommune er det cirka 585 årsverk, som er knyttet til området helse og velferd, og dette utgjør igjen cirka 1.000 arbeidstakere. De fleste jobber i en form for turnus mellom dag og kveld eller på natt. I helse og velferdssektoren i kommunen, er det rundt 180 ansatte på dagvakt, cirka 120 ansatte på kveldsvakt og cirka 35 ansatte på nattevakt.

LES Kritisk bemanningssituasjon: - Vi må prioritere liv og helse

At sykefraværstallene er skremmende viser rapporteringen for turnusarbeidere, som de siste 12 ukene forteller om 15,35 prosent fravær. Det innebærer at det hvert døgn er rundt 50 ansatte fraværende i sektoren. Det går ikke!

Dette er et spennende forsøk, det bør vedtas, og aller helst lykkes.