(Tønsbergs Blad)

Forskjellige land kan gå for ulike fargenyanser - det lyseblå afghanske passet skiller seg for eksempel fra det amerikanske mørkeblå - men det finnes fire hovedfarger på pass verden over:

Blått, rødt, svart og grønt.

Kanskje litt overraskende følger ikke fargen på passene et bestemt system, men det er langt fra tilfeldig heller. Geografi, politikk og religion spiller sentrale roller.

Det skriver Side3.no

Nettsiden Travel + Leisure har sett nærmere på hva de forskjellige fargene symboliserer.

Blått

Blå er den vanligste passfargen i verden. Hele 77 land har blå pass. De er særlig vanlige i Sør- og Mellom-Amerika.

Landene som er medlem av  Caribbean Community and Common Market (Caricom) - eller Det karibiske fellesskap på norsk benytter seg av denne fargen. Det samme gjør Mercosur-landene Brasil, Argentina, Paraguya, Uruguay og Venezuela.

Det amerikanske passet ble blått først i 1976, for å matche fargen i flagget. Før den tid har USA gått gjennom både rødt, grønt og svart pass, sier markedssjef Hrant Boghossian i Passport Index til nettsiden Travel + Leisure.

Rødt

De røde passene er verdens mektigste pass, ifølge oversikten til Passport Index. Det vil si at passene gir tilgang til flest land.

De røde passene brukes av land knyttet til EU og Storbritannia, tidligere medlemmer av Warszawapakten, en del tidligere kommunistiske land i Asia samt enkelt Sør-Amerikanske land som Bolivia, Colombia, Ecuador og Peru.

Det tyske passet regnes for å være verdens mektigste og gir automatisk innreisetillatelse til 160 land. Sverige kommer på 2. plass med 159 land, mens Norge og seks andre land har verdens tredje mektigste pass med visumfri tilgang til 158 land.

Grønne

Grønne pass benyttes i 43 nasjoner, og er særlig vanlige i muslimske land. Grønn har stor betydning i Islam, og sies å ha vært profeten Muhammads favoritt. Paradis i koranen beskrives som et sted hvor folk bærer grønne klær av fin silke.

De grønne passene benyttes også av land i De vestafrikanske staters økonomiske fellesskap, inkludert Nigeria og Senagal.

Svart

Svarte pass er verdens mest sjeldne. Kun ti land, inkludert New Zealand og Kongo, benytter seg av denne fargen. De ti landene er forbundet verken av fellesskap eller geografi.

Boghossian påpeker at det selvsagt er sammenhenger mellom passfarger, men at pass symboliserer mer enn bare økonomiske og geopolitiske bånd.

- Vi glemmer at passene tilhører mennesker. For noen er de hindre, for andre en rett til fri ferdsel.

Både Irak og USA har for eksempel blå pass, men irakere har et av verdens minst mektige pass med fri tilgang til kun 28 land. Amerikanere kan uten visum reise til 157 land.