Pass på: Vestfold er risikoområde for denne sykdommen

Hvis du ofte opplever å få på deg flått som biter seg fast, bør du vurdere å vaksinere deg.