Det er ingen tvil. Vi som er unge i dag bryr oss om den politikken som treffer vår hverdag. Men vi er også opptatt av hvordan de vi er glad i har det.

At våre foreldre har en trygg jobb å gå til og at våre besteforeldre har en trygg alderdom. Våre eldre lever lenger og det må vi tilpasse oss etter. Eldre ønsker å bidra, ønsker en alderdom med aktivitet og der de får god oppfølging. Det kan vi gi dem dette valget.

Vi må ha større ambisjoner enn dagens høyreregjering på eldreomsorg. Derfor går Arbeiderpartiet til valg på en hjemmetjenestereform, som i større grad legger til rette for at flere kan leve gode liv hjemme. Som en del av dette foreslår vi eksempelvis forebyggende hjemmebesøk for dem over 75 og med frivillig GPS-sporing til alle med demens.

Vi ønsker ikke mer markedstenking i eldreomsorgen vår.

Det er ikke vår løsning og vi har sett det slår feil ut i vårt naboland, Sverige der Høyres søsterparti styrte. Den svenske koronakommisjonen pekte på at én av grunnene til at man mislyktes i kampen mot korona var oppstykkingen av eldreomsorgen, med mange private aktører og utstrakt bruk av deltid og midlertidige stillinger.

Vi er uenige, og mener høyresidens privatiserings-iver i eldreomsorgen bør få et kort liv. Allerede innen de første 100-dagene etter valget vil vi starte arbeidet med en bo-hjemme-reform for pleietrengende eldre, med flere ansatte i pleie og omsorg, storsatsing på aktivitetstilbud for eldre, satsing på velferdsteknologi og flere tilrettelagte boliger.

Det er å si nei til svenske tilstander i eldreomsorgen, og ja til en bedre eldreomsorg som kan gi flere muligheten til å leve gode liv hjemme.