Gå til sidens hovedinnhold

Ordførerers rolle, og saksframlegg

Kristine Ganz Flåtten støtter sin ordfører og er kritisk til kritikerne.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Helt til sist i forrige kommunestyremøte, tok ordfører opp kritikk hun hadde fått i formannskapet sist. Tidligere ordfører i Holmestrand kritiserte sittende ordfører for å ikke kvalitetssikre saksfremleggene og sørget for at de var modne, som han sa, til kommunestyremøtene. Det hadde han alltid gjort selv.

Dette er problematisk kritikk, fordi det sier mye om enkeltes oppfatning av ordførers rolle.

I møtet kunne ordfører fortelle at hun hadde gjort en utsjekk, sjekket kommuneloven og sjekket med KS-advokatene om hun leser lovteksten riktig. Det kunne advokatene bekrefte. Det er festet i kommuneloven at ordfører setter dagsorden, altså setter opp sakslisten og hvilke saker som skal til behandling. Dette gjøres i samarbeid med administrasjonen og hovedutvalgslederne. Selve saksfremleggene, altså det faglige innholdet og grunnlaget kommunestyret får til behandling av sakene er det kun kommunedirektøren som har ansvaret for.

Dette er viktig! Jeg er klar over at det i senere tid har vært en del klager på at de faglige saksfremleggene har mangler, og jeg forstår at dette kjennes frustrerende. Men, og dette er et stort men, å si at ordfører skal kvalitetssikre de faglige saksfremleggene før kommunestyremøtene, gir rom for politisk innblanding i fremleggene, før de kommer til generell politisk behandling. Det kan vi ikke ha noe av!

Kommunestyret ville ikke kunne vite hva i fremleggene som er de faglige vurderingene, og hvilke endringer ordfører eventuelt hadde fått gjort. Det er ikke bare i strid med kommuneloven, det ville være direkte suspekt og et alvorlig demokratisk problem.

Hele kommunestyre skal behandle sakene, på det samme grunnlaget, med tilgang til den samme informasjonen, alltid! Jeg er derfor glad for at ordfører Weggesrud er så tydelig på at hele kommunestyret skal være helt trygge på at det er fagfolkenes uhildete anbefalinger som legges frem, uten innblanding fra henne.

Jeg ikke bare støtter ordfører Weggesrud i hennes måte å møte dette utsagnet på, jeg stiller meg svært kritisk til at det i det hele tatt ble fremsatt.

Kommentarer til denne saken