Opprop for Solumsåsen – det er fullstendig feil, mener grunneier

Over 120 personer har signert på et opprop for bevaring av Solumsåsen.