Holmestrand: Gjentatte ganger har elever på Holmestrand videregående opplevd tjuvlåning av el-sparkesykler, hærverk, og å finne sparkesyklene sine slengt i grøfta. Noen har fått dekkene punktert og skruer har blitt løsnet slik at det kan oppstå farlige situasjoner når man kjører.

Martine Flisram Jonassen og Jessie Borgen er to av elevene som har opplevd dette.

Jentene forteller at det er flere elever som har opplevd liknende, både med el-sparkesykler og vanlige sykler.

– Vi vet at det er flere enn oss dette gjelder, forteller Jessie.

Vi i vennegjengen synes det er alvorlig, både med tanke på at noen ikke respekterer andres ting, og at hærverk kan gjøre at det oppstår farlige situasjoner. Om man ikke legger merke til at skruer har blitt løsnet på rattet, og bare henger sammen av én skrue, kan det gjøre at rattet løsner helt. Er man i fart da så kan jo det få fatale konsekvenser for den som kjører.

– Da jeg skulle kjøre hjem en dag var det nesten ikke batteri igjen på sparkesykkelen. Det var helt tydelig at noen hadde kjørt rundt med den, forteller Martine.

– Akkurat den dagen hadde jeg glemt låsen hjemme. Jeg sjekket hvert friminutt at den ikke var stjålet, så jeg er sikker på at det hadde blitt gjort når det var undervisning.

Mistanke, men ingen blir tatt

Jentene forteller at skolens ledelse er blitt gjort oppmerksomme på situasjonen, men at de føler det ikke har blitt tatt særlig på alvor.

– Vi har tatt det opp med skolen, og de er enige i at dette ikke er OK, men vi opplever at det ikke blir gjort nok for å få en slutt på dette, sier Jessie.

– Det er et overvåkningskamera rett ved sykkelparkeringen, men vi fikk beskjed om at det ikke var mulig å for oss å se på det uten at politiet ble koblet inn. Vi skulle ønske at skolen hadde gjort enda mer for å følge opp problemet.

– Vi har noen mistanker om hvem det kan være som gjør dette, men så lenge ingen tar de på fersk gjerning, så er det ikke mye mer vi føler vi kan få gjort, annet enn å la sparkesykkelen stå igjen hjemme.

LES OGSÅ: Julegata: – Det blir ikke noe lystak over Langgaten i år

Skolen ønsker å få bukt med situasjonen

Rektor ved Holmestrand videregående, Camilla Reidunsdatter Andreassen, forteller at de jobber overordnet med elevene gjennom hvert skoleår i forhold til en indre justis om hvordan man oppfører seg mot andre, og andres eiendeler.


– Vi har sett igjennom videoovervåkningen, men kunne ikke se noe mistenkelig aktivitet i det tidsrommet jentene oppga. I tillegg har vi også oppfordret alle ansatte til å være ekstra oppmerksomme på aktivitet rundt sykkelparkeringen. Vi har sett på muligheten til å få kjøpt inn en eller annen form for låsbare installasjoner. Til det trenger vi midler, noe vi ikke har per nå.

På spørsmål om hva skolen har gjort etter at Martine og Jessie har tatt kontakt angående det de har opplevd, svarer hun som følger:

– Skolen tar selvsagt elevene på alvor når de kommer og rapporterer om slike hendelser, men det er vanskelig for oss å gjøre noe når vi ikke vet hvem som gjør dette. Vi oppfordrer elevene til å låse sykler og el-sparkesykler i skoletiden, og å anmelde eventuelle ulovlige hendelser.

Fikk begeret til å renne over

Etter gjentatte hendelser ønsker Martine og Jessie å sette fokus på problemet.

– Da jeg nok en gang opplevde at min sparkesykkel ble tatt, og slengt i grøfta, ble jeg veldig opprørt, sier Jessie.

Pappa foreslo at jeg skulle ta kontakt med Jarlsberg avis. Nå er vi lei! Om man vil ha en sparkesykkel å kjøre rundt på, så får man skaffe seg sin egen.