Opphever avstandsreglene for båter i gjestehavna

I gjestehavna i Holmestrand er det ikke lenger begrensninger på å ha båter utenpå hverandre eller krav om avstand mellom båtene.