Holmestrand: Det skal ikke være enkelt. Noen har i sin iver etter å få produsert nye skilt stokket om på bokstavene. Speira har blitt til Speria på skiltet i krysset ved monumentet.

For øvrig skal Speira uttales Spira. Det var kanskje enklere med Hydro?