Ønsker en gjenåpning av Hof fengsel

Arbeiderpartiet vil at regjeringen skal gjenåpne Hof fengsel. Koronakrisen har skapt problemer for kriminalomsorgen og i dag står cirka 1.000 personer i soningskø.