Om mobbing, krenkelser eller bare uenighet: – Hvor går grensen?

– Er det slik at hver enkelt person kun har retten til oppleve seg som krenket – eller om hver enkeltperson har definisjonsmakt på når man faktisk er krenket?