Gå til sidens hovedinnhold

Om hallkapasitet og vaksinering

– Hvorfor skal barn og ungdom i Holmestrand betale en så høy pris for en pandemi? Spørsmålet stilles av Ole Petter Gravningen fra Holmestrand.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Rett før jul stod det i Jarlsberg Avis at Holmestrand kommune har bestemt at begge Høyanghallene skal stenges fra januar 2021 for all aktivitet på ubestemt tid på grunn av korona vaksinering.

Bare for å få feie all tvil av banen med en gang, så er jeg, og de fleste andre, svært opptatt av at vi må vaksinere befolkningen raskest mulig på en trygg måte. Men det betyr ikke at kommunen nok en gang må ramme hundrevis av barn og ungdom sin mulighet til å drive med det mange av de elsker mest, nemlig å møte sine venner på fritiden for å trene, være aktive, sosiale og oppleve mestring.

Mens andre kommuner har vært veldig tydelig på at de skal strekke seg langt for å skjerme barn og unge, så har jeg pr. dags dato ikke sett dette skrevet ett eneste sted i Holmestrand kommune.

Jeg har gjennom mitt verv i en av idrettene som er berørt, håndball, heller ikke opplevd noen form for diskusjon eller informasjon før jeg leste i Jarlsberg at dette var bestemt. Begge hallene som kommunen har valgt som sitt vaksinasjonslokale er helt fulle hver dag fra klokken 16.00 til 22.30 med hundrevis av barn, ungdom og unge voksne som driver med turn, håndball, fotball, innebandy, friidrett osv. På dagtid benyttes hallene av både ungdomsskolen og videregående til gym. Selv jobber jeg i Sandefjord kommune som har over dobbelt så mange innbyggere som Holmestrand, hvor man har besluttet at vaksinen skal settes i kommunens ishall, hvor man i hovedsak kun skal benytte garderobe fasilitetene og ikke isflaten til vaksinering.

Kommunen har kommunisert ut følgende til befolkningen: «Kommunen er opptatt av at Ishallen er et viktig fritidstilbud til barn og unge, og spesielt i den tiden vi er inne i nå med store sosiale begrensninger. Det innebærer at kommunen er opptatt av at vaksinering i stor grad skal foregå på dagtid, og i utgangspunktet en gang pr. uke. Utover dette vil hallen være tilgjengelig for kommunens innbyggere.»

I Bodø kunne vi lese at kommunen skal benytte en nedlagt lekebutikk på Bodø Storsenter til vaksinering, for å unngå å ødelegge for idrettene ved å legge beslag på de få idrettshallene som tilgjengelig. Mange barn og unge i Holmestrand har mistet månedsvis med trening og konkurranser på grunn av pandemi.

På kort sikt har dette ført til stort frafall fra idretten og på lang tid kan konsekvensene bli større enn vi aner. Det å tilhøre et sosialt fellesskap, delta i fysisk treninger og ikke minst få et avbrekk fra en tilværelse med store sosiale begrensninger er noe Holmestrand kommune bør ta på ytterste alvor.

Jeg deltar gjerne i en workshop med kommunen der vi sammen kan se på alternative lokaler for vaksinering. Når andre større kommuner rundt oss greier seg med en brøkdel av arealer på dagtid virker det absurd at Holmestrand kommune skal beslaglegge 2 store haller hver dag, døgnet rundt på ubestemt tid.

Jeg ber innstendig om at de ansvarlige i Holmestrand kommune tenker seg om en gang til, og finner andre egnede lokaler hvor befolkningen kan vaksineres på en trygg og god måte.

Kommentarer til denne saken