Holmestrand: – Ja, for dette må vi spørre samferdselsminister Jan-Ivar Nygård om, og vi må kreve at han svarer, sier Brastad.

Olaf Brastad og Marte Sønslien, samt Martin Vadet og Petter Jahre, som ikke hadde anledning til å møte Jarlsberg tirsdag kveld, vil starte en folkeaksjon mot forslaget Jernbanedirektoratet har kommet med til nye rutetider for toget i 2025.

– Vi vil si i fra. Dette går ikke. Det blir bruduljer av sånt, sier de.

Tilbake til 1991

Olaf Brastad drar historien tilbake til 1991 og samferdselsminister Kjell Opseth (Ap) med sin jernbaneplan for InterCity.

– For temmelig nøyaktig 31 år siden tok ordføreren i Holmestrand seg en tur til Opseth. Det var Olaf Brastad som fikk audiens, og jeg hadde med meg gruppelederne, og det gjaldt utbyggingen av E18. For vi ønsket en tilleggsutredning, vi ønsket en annen vei. Og jeg sa i møtet at vi skal planlegge for vei, men vi skal også planlegge for jernbane. Kommunedelplanen for jernbane var ferdig før jeg gikk av som ordfører, forteller han.

– Og jernbanemyndighetene fikk beskjed om å planlegge. Siden dette har i alle Nasjonal Transportplaner (NTP), InterCity ligget til grunn. Det myndighetene nå gjør er at de skyver prinsippet om InterCity for stasjonene Sande, Holmestrand og Horten til side. De raderer det vekk. Det finnes ikke et overordnet politisk vedtak fra Stortinget eller regjering som tilsier at det skal skje, poengterer han.

LES Attraktiviteten utfordres

Trenger et folkelig engasjement

– Alt det InterCity bærer med seg, at vi kan dra direkte til Gardermoen, eller direkte til Skien blir borte. Og derfor er vi kjempefornøyde med hvordan kommunestyrets vedtak understøtter de argumentene. Det samme skjer i Horten, og det engasjementet for å opprettholde InterCity fra alle Vestfoldkommuner og fylkeskommunen, næringsliv og andre blir viktig, men vi må også ha et folkelig engasjement i tillegg, mener han.

Brastad mener det at Jernbanedirektoratet nå har satt til side klare politiske føringer er spesielt.

– Vi kan stille spørsmål om samferdselsministeren er klar over dette, eller om han har vært delaktig i det?

Pendler til Oslo hver dag

Marte Sønslien er pendler til og fra Oslo hver dag. Det er ingen spøk, og hun har flere argumenter for at en avgang i timen på dagtid, og to avganger i timen i rushtid bør bli som lovet, fire ganger i timen fra 2025.

– Jeg pendler klokken 7.25 til Oslo, og vanligvis med 15-toget hjem. På morgenen er kapasiteten ofte sprengt. Det er stapp fullt, og jeg må stå. Det gjelder mange ganger begge veier, særlig hvis jeg må ta et senere tog hjem. Jeg ønsker å jobbe på vei til og fra jobb, det er umulig stående, sier hun ironisk.

Marte sier hun kjenner mange som har flyttet til Holmestrand nettopp for at stedet skal være en utvidet del av Oslo, med grei og effektiv pendling. Som det er lovet.

– Hvorfor kalle det Vestfoldbanen hvis du ikke kan ta toget sammenhengene til de byene som er langs banen, spør hun.

LES Om det foreslåtte togtilbudet i 2025: – Nei, dette godtar vi ikke!

Trodde det var historie

– Nå står jeg på morran. Kanskje jeg får sitte ved Nationalteateret. Det er helt uholdbart, og dette trodde jeg og mange med meg at skulle være historie i 2025, da fire avganger i timen skulle løse kapasitetsutfordringene, sier Marte.

Selv om det ikke hører til ruteproblematikken er det heller ikke greit å jobbe de gangene hun får sitte. Internettdekningen fra Drammen og inn til Oslo er under enhver kritikk, eller sagt på en annen måte, helt fraværende.

– Og en annen sak. Hvor forsvarlig er det sikkerhetsmessig at masse folk står i midtgangene dersom toget må bremse eller noen drar i nødbremsen. Dette er ikke greit. Hva skjer da?

Olaf og Marte oppsummerer hva det handler om.

– Færre avganger enn lovet, togskifte både for de som skal sørover og nordover, stappfulle tog, ståplasser og dårlig dekning på internett over mye av strekningen, særlig fra Drammen til Oslo.

Pendlerne har med andre ord lite å se fram mot dersom dette er framtidas togtilbud.

– Nå varsler vi

– Derfor varsler vi et folkeopprør, sier de.

– Jeg kjenner mange som blir berørt, og som nå er opprørt. Holmestrand er en pendlerkommune. Dette går ikke an, Vi har stor innflytting hit og det skrytes av det tilbudet som kommer, men som kanskje ikke kommer. Fire avganger og bedre kapasitet hadde gjort min og andre sin arbeidshverdag bedre. Jeg kan flekse litt hos min arbeidsgiver, men jeg har to barn, og det er ikke slik at jeg kan legge opp hele min arbeidsuke etter hva Jernbanedirektoratet finner på, sier Marte Sønslien.

– Har vi et direktorat helt uten politisk kontroll, spør Olaf Brastad.

LES Vogt og Stordalen: – Vi krever at togtilbudet må opprettholdes som lovet for InterCity-satsningen