Økt ulykkesrisiko i jakttida

Bilister løper større risiko for å kjøre på elg og annet vilt nå i jakttida.