– Også Sp vil foreslå kutt i møtegodtgjøringen

Senterpartiet varsler et eget forslag om kutt i godtgjøringen for lokalpolitikere.