EIDSFOSS: Eikeren er et vann og ikke en innsjø. Derfor eier flere grunneiere langs vannet grunn helt ut til midten. Det skaper problemer for VIV, som trenger råderett over grunnen de skal legge vannledningen på. I et brev til grunneierne oppfordres de til å avstå grunnen vederlagsfritt. ”Grunneier gir VIV tillatelse til å ta i bruk nødvendig grunn for å gjennomføre legginga av inntaksledning”, står det i avtaleteksten som er kommet fra VIV.

Hvor er ”nærområdene”?

Vanninntaket skal være rett sør for Hesthammerøya, og rett ut for gården Hesthammer der Kåre og Anne Stølan bor. Sammen med flere andre grunneiere har de svart VIV at de ikke uten videre vil avstå grunnen. Først vil de ha informasjon om hva det vil innebære.

– Vi er den gården som kommer til å ligge nærmest vanninntaket. Hva vil det medføre av restriksjoner på gården, spør Kåre Stølan. Konsekvensutredningen Hof kommune gjennomførte for noen år tilbake, omfatter ikke ”nærområdene” av vanninntaket, uten at det er definert hva nærområdene er.

– Vi er skeptiske til å få vannuttaket rett utenfor jordet. Restriksjonene vil komme, og dersom vi har skrevet under på dette er jeg redd vi ikke vil ha krav på erstatning, sier Stølan. Han vil derfor vite hva som er ”nærområder” og håper også på et tilbud om erstatning for grunnen han er bedt om å avstå. Han mener vanninntaket burde vært lagt nord for øya, fordi en slik beliggenhet ikke ville komme i konflikt med eiendommer.

Erstatning for restriksjoner

Verken Stølan eller de andre fem grunneierne som har underskrevet brevet til VIV ønsker å hindre VIV fra å ta ut vann. Men de mener informasjonen så langt har vært alt for dårlig. Orevika vannverk, som gir vann til 30 husstander, har ikke hørt et ord fra VIV.

Grunneierne er også skeptisk til andre ting som framkommer i forespørselen fra VIV. De er blant annet usikre på om enkelte formuleringer skal forstås slik at anleggsvirksomheten skal ha tilgang over deres eiendommer på land.

– Dersom senere vannprøver fra Eikeren viser at vannet ikke er rent, er jeg ikke i tvil om hvem som får skylden, sier Kåre Stølan. Derfor må det klargjøres hva slags restriksjoner som kan bli aktuelle i framtiden, og gis kompensasjon deretter, mener han.