Eldre skal forebygge ensomhet blant unge

Artikkelen er over 2 år gammel

Kommunen har fått innvilget 500.000 kroner fra Helsedirektoratet til et prosjekt som skal knytte eldre og vanskeligstilte unge sammen.