Her er veiene litt billigere for kommunen

Av

Holmestrand kommune bruker mindre enn snittet på eget veinett.