HOLMESTRAND: Vannbevegelsen i Vestfold tar nå uortodokse metoder i bruk for å skape blest om sin fanesak, nemlig vannets framtid. I juli søkte selskapet Vestfold Vannforsyning BA (VV BA) om konsesjon for uttak av «reservevann» fra Eikeren. Bak dette selskapet står Vannbevegelsen i Vestfold.

– Automatiske eiere

– Vi mener søknaden på alvor. Målet vårt er å sørge for at private ikke får hånd om drikkevannet i framtida.

– Selskapet dere har stiftet er jo nettopp et privat selskap?

– Ja, forsåvidt, men dette selskapet skal være eid av alle vann-abonnentene. Alle som mottar drikkevann, skal automatisk stå som eiere av dette selskapet, sier Thomassen.

Internasjonalt press

I sin søknad uttrykker VV BA bekymring for et økende kommersialiserings-press når det gjelder vannforsyningen. «VV BA ser det som sin oppgave å ivareta befolkningens interesser vedrørende vannforsyningen», heter det i søknaden.

Selskapet mener å registrere en glidende overgang i kommersiell retning, blant annet fordi Mattilsynet har begynt å kalle vann for matvare, altså en vare. I sin søknad mener også selskapet at et internasjonalt press kombinert med svak kommuneøkonomi fører til omstrukturering av vannforsyningen.

Engstelse

VVBA har med særlig stor engstelse registrert at Øvre Eiker energi AS har søkt konsesjon for uttak av drikkevann fra Eikeren. Dette selskapet er heleid av Øvre Eiker kommune, men det er ifølge VV BA ingen garanti for at det vil forbli i offentlig eie.

– All erfaring taler for det motsatte. (...) Fortjenestepotensialet innen vannforsyning er enormt. Øvre Eiker kommune kan bli fristet til å selge energiverket i en trengt økonomisk situasjon, uttaler selskapet.

Lekkasjer

Formålet for VV BA er ifølge selskapets egen søknad ikke annet enn å levere drikkevann og annet forbruksvann til abonnentene. Selskapet mener at vannforsyningen i Vestfold, hvis VV BA får konsesjon, kan bli et forbilde for langsiktig og abonnentstyrt drikkevannforsyning med direkte demokrati i forvaltningen.

VV BA har søkt om et uttak på 500 liter i sekundet fra Eikeren. I sin søknad påpeker VV BA at de forventer et lavere vannforbruk enn dette i framtida, ettersom stadige reparasjoner av lekkasjer i ledningsnettet fører til synkende vannforbruk. Det heter også at reservevannet kun vil bli benyttet i de tilfellene der Farris ikke kan levere tilstrekkelige mengder.

Tas på alvor

– Vi tar søknaden om konsesjon fra VV BA på alvor. Det sier Kjell Karm i Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) i Vestfold. De har sendt søknaden om konsesjon fra VV BA til juridisk vurdering sentralt i NVE.

– Saken er for komplisert til at vi kan ta stilling til den lokalt, sier Karm. Ifølge Karm er behandlingen av konsesjonssøknaden fra Øvre Eiker energi nå kommet så langt at den nye søknaden uansett ikke vil få innflytelse over saksgangen. Karm regner med at konsesjonssøknaden fra Øvre Eiker energi vil få en avgjørelse i løpet av kort tid.