Gå til sidens hovedinnhold

Få vet hvor denne er når de trenger den mest

Artikkelen er over 3 år gammel

Den siste kuldeperioden har mange fått problemer med rør som fryser, og i verste fall sprekker så vannet fosser ut i boligen. Når vannet fosser ut er det én ting du bør gjøre for å begrense skadene.

(Tønsbergs Blad)

– Du bør absolutt vite hvor hovedstoppekrana er i din bolig. Den kan spare deg for omfattende våte opplevelser. Etter frosten kommer dessverre floden. Mange frostskader oppdages først når temperaturen øker. Fosser vannet ut er det å stenge hovedkrana god førstehjelp, skriver Vestfold Interkommunale Brannvesen på Facebook.

Hovedstoppekrana er en rød kran som sitter der vannledningen kommer inn i boligen. Det kan være lurt å finne ut hvor krana står i din bolig før det virkelig haster med å finne den.

Brannvesenet melder at det har rykket ut på sju vannlekkasjer bare siden fredag.

Ifølge Finans Norge avdekkes det en vannskade i leiligheter, hus og hytter hvert niende minutt. Det er større sannsynlighet for å få enn vannskade enn innbrudd og brann til sammen, og de fleste vannskadene skyldes rørbrudd i boligen.

Gode råd mot vannledningsskader

Det er viktig å sørge for at alle lekkasjer oppdages raskt og kan stoppes før det blir for dyrt og komplisert å reparere skadene. Det er vanlig med små skader som utvikler seg over tid. Her er noen råd for hvordan du kan sikre deg.

Tilstrekkelig varme

  • Rom med vannførende rør må alltid holde varmegrader. Sørg for isolasjon på utsiden.
  • Vannledninger og tilknyttet utstyr må ha jevnlig tilsyn. Ved langvarig fravær uten tilsyn bør du stenge hovedkrana

Tining av frosne rør

  • Steng hovedkrana før du tiner frosne rør. Når ispropper tiner i frostsprengte rør vil vannet fosse ut. Sørg også for oppvarming av rommet. Bruk gjerne varmluftpistol, hårtørrer eller vifteovn på det frosne røret, men husk kontinuerlig tilsyn under tiningen.
  • Ikke bruk åpen varme som skibrenner, primus og lignende for tining av frosne rør. Dette er svært brannfarlig!

Vaskemaskiner og oppvaskmaskiner

  • Vaske- og oppvaskmaskiner bør helst stå i rom med sluk. Sørg for tilsyn med maskiner som ikke er trygt plassert. La aldri tømmeslanger ligge løst over kanten på utslagsvask.
  • Slangene til vaske- og oppvaskmaskiner blir morkne etter noen års bruk. Sjekk og bytt disse med jevne mellomrom.
  • Stoppventil. Til alle nyere oppvaskmaskiner følger med en automatisk stoppventil med lekkasjeføler, som stopper vanntilførselen når lekkasje registreres. Føleren kan svikte når maskinen blir noen år gammel og må da skiftes ut. En slik stoppventil kan også ettermonteres.
  • Oppvaskmaskiner bør ha en bunnplate som leder lekkasjevann fremover slik at dette blir synlig på gulvet foran maskinen. Ellers kan smålekkasjer fortsette uoppdaget og ikke oppdages før råtelukten blir påtrengende.
  • Automatisk mengdereguleringsventil kan ettermonteres. Denne stopper vanntilførselen når vannforbruket øker utover det som er normalt for maskinen.
  • Ikke benytt vaske- og oppvaskmaskin når du ikke er tilstede.

Varmtvannsberederen

Varmtvannsberederen er en hyppig årsak til vannlekkasje. Det er vanlig med langvarige drypplekkasjer som plutselig åpenbarer seg som råteskader. Ofte skjer også langsom forvitring over tid som plutselig går over i en stor lekkasje. Slike skader er ikke dekket av forsikringen! Det beste er derfor å plassere berederen et sted det er enkelt å holde jevnlig tilsyn. Du kan også legge en spillkum av vinylbelegg under berederen, med lekkasjeåpning frem mot gulvet.

Utvendige lekkasjer

Dårlig drenering rundt kjeller, utette tak, utette beslag med mer fører hvert år til store sopp- og råteskader. Slike skader, som nesten uten unntak skyldes mangelfullt vedlikehold eller byggeslurv, er normalt ikke dekket av forsikringen. Utbedring av skadene vil derfor gjøre et stort innhogg i din egen lommebok.

Vannsøl innendørs

Langvarig vannsøl som følge av dryppende kraner eller dusjing regnes heller ikke som vannledningsskade og er dermed ikke dekket av forsikringen. Innredning av våtrom og reparasjon og vedlikehold av vanninnstallasjoner er en jobb for fagfolk, og noe man ikke skal innlate seg på uten at man har nødvendig kompetanse.

Trykkstøt

Hyppige trykkbelastninger reduserer vannrørenes levetid vesentlig. Trykkstøt oppstår inne i vannførende rør når stengekranen skrus igjen. Det høres tydelig som et lite slag i røret, og det høres som regel tydeligere av naboen enn av deg selv. Til flere armaturer leveres trykkreduserende innsatser. Om du har planer om å totalrenovere boligen bør du samtidig skifte ut gamle armaturer med nye trykkreduserende. Kontakt rørlegger/VVS-forhandler for mer informasjon om trykkstøt og forholdsregler mot dette.

Hovedstoppekrana

Merk hovedstoppekrana tydelig og sørg for at alle i huset vet hvor den er. Hvor fort du klarer å skru av vannet kan avgjøre hvor stor skaden blir når vannspruten plutselig står hjemme hos deg.

Har din bolig også utvendig stoppekran på vannledningen, anbefaler vi at du kjenner til hvor den er.

Kilde: fno.no

 

Kommentarer til denne saken