HOLMESTRAND: Det var litt av en høytidsstund i Kirkegata fredag. Da ble nøkler og blomster overrakt til de første innflytterne i de nye boligene Kirkegata. Verneboligene er nå nesten helt ferdige. Ordfører Gerd Monsen åpnet boligene offisielt ved å overrekke blomster og nøkler. For mange en meget kjærkommen endring, fra adskillig mer kummerlige boforhold i det såkalte Fattighuset.

– Dette er som å komme til himmelen. Vi kunne ikke fått en bedre julepresang, sa Karen Tejls. Hun måtte felle noen tårer midt i viraken.

– Igår falt jeg gjennom gulvet og ned i kjelleren i Fattighuset, så det passer bra at vi kan flytte inn lørdag, sier Jan Erik Finholdt.

Ekelund får skryt

Boligsjef Tor Arne Ekelund i Holmestrand kommune får skryt fra politisk hold for sitt arbeid med å få til disse boligene.

– Ekelund har gjort en kjempeinnsats, også utover det man kan forvente, sier Thove Bringaker (Ap).

– Det er hyggelig med positiv omtale. Jeg fikk ideen til boligene for cirka fem år siden, sier Ekelund.

Han er fornøyd med at det opprinnelige gateløpet i Kirkegata er opprettholdt. Byggingen koster ikke kommunen noe, boligene går inn i forvaltningen til Holmestrand boligstiftelser, sier Ekelund.

– Det blir et eget regnskap for disse boligene, sa Arne Danny Taanevig i Holmestrand boligstiftelse.

– Å ivareta Kirkegatas løp har ligget inne i planene, og har vært noe arkitekten har måttet forholde seg til. Han har gjort en god jobb. Fargen på huset ut mot Kirkegata er bortimot den samme som i det gamle Frelsesarmè-bygget som lå der tidligere. Vinduene er satt inn i tidsriktig høyde. Kledningen er også valgt ut fra historisk kontekst. Arkitektonisk sett bør det meste være ivaretatt, sier Ekelund.

“Usynlige hjelpere”

Han fortalte de frammøtte om motstand mot planene opprinnelig, men at ideen etterhvert hadde modnet.

Ordfører Gerd Monsen minnet de frammøtte om at det er viktig å bry seg om og å ta hensyn til hverandre.

– Vi må vise respekt for hverandre og ta oss av hverandre, sa hun.

Hun berømmet også de “usynlige hjelperne” som har vært med på å støtte opp underveis, blant dem Thove Bringaker og Kjell Einar Olaussen.