Nitti prosent av elevene snudde ryggen til da Norgespatriotenes Øyvind Heian i dag møtte elever fra Holmestrand Videregående skole i Biorama i Holmestrand.

20 elever valgte imidlertid å følge med på det Heian snakket om, og de ga partilederen applaus da han var ferdig med sitt innlegg.