Gå til sidens hovedinnhold

Slik skal de «uten boevne» bo

Artikkelen er over 6 år gammel

Leiligheter der alt er i stål, fastmontert og kan spyles innvendig, kan neppe kalles koselig. - Solid og nødvendig for personer som «ikke har evne til å bo», sier Mette Kalve (Ap).

Holmestrand: Lederen for Utvalg for oppvekst og omsorg i Holmestrand kommune innrømmer at dette er en veldig vanskelig sak som ikke bare har ett svar med to streker under.

– Med prosjektet Rønningen gård friskt i minnet har vi bommet før når det gjelder bostedsløse. Det ble ikke bra for de det gjelder og det ble en dyr affære for kommunen. Konteinerboliger har fungert andre steder, der brukere har vært veldig fornøyde. Oppfølgingen av personene og boligene blir vesentlig. Jeg håper byggingen av disse leilighetene vil føre til en langt bedre situasjon for dem som har det vanskelig. Og at det vil fungere i nærmiljøet. Jeg vet at plassering har vært nøye vurdert, sier utvalgslederen.

6,6 millioner kroner

Det er avsatt 6,6 millioner kroner i 2015 til å bygge tre «hus» som kalles lavterskel botilbud. Boenheter ferdig utformet med inventar og materialer i stål. Ett av husene er tenkt plassert i Nordre Klev 21 og to hus i Næskildsgate 10.

Saken ble enstemmig vedtatt i bystyret i Holmestrand 10. desember, uten kommentarer fra politikerne. I saken ligger det at det kan bli aktuelt å etablere flere enheter senere på de samme tomtene.

Etter kommunens vurdering var det før jul et akutt behov for å bosette tre til fire personer, som er særlig vanskeligstilte på boligmarkedet. Det kontroversielle, hvert fall i andre kommuner, som har etablert lignende boforhold, er utformingen av leilighetene.

Spyles innvendig

– Behovet er to hus på 18 til 25 kvadratmeter og ett hus på 30–40 kvadratmeter, og at ett av de minste husene må utformes med stålkonstruksjoner på bad, og materialer på vegger og gulv, som gjør at det kan spyles innvendig. Det bør også være sluk i alle rom. I de to andre boenhetene er de viktig at materialvalget tar hensyn til at dette skal være permanente boliger, og at det derfor vil holde med lett vaskbare flater på gulv, vegger og tak, står det i saken.

Boligene skal være robuste, arealeffektive og lette å holde rene. Husene består av ferdige moduler, som kan settes sammen etter behov, i løpet av noen timer. Sju tomtealternativer er vurdert, men plassering i Nordre Klev og Næskildsgate er de beste alternativene.

Sundling skrøt

I utvalget for oppvekst og omsorg 18. november skrøt Ulf Sundling (H) av leilighetene.

– Veldig positivt, og noe som har vært etterlyst lenge. Vi som har tildelt mange leiligheter fra boligstiftelsen opp gjennom årene kan fortelle at man skal ha god fantasi for å se for seg hvordan leiligheter kan se ut bare etter to-tre uker. Og ikke minst hvilke kostnader dette har. Det er betydelig. Det var en periode det var snakk om at Holmestrand Boligstiftelse skulle kjøpe slike leiligheter, og leie disse ut til kommunen. Jeg inviterte meg da med til Horten for å se på de seks enhetene som er etablert der. To pluss en er kanskje ikke nok i Holmestrand, men dette er en god start, sa Sundling i november.

Etterlyste innspill

Tone Elvenes (SV) var også positiv til leilighetene.

– Vi har vedtatt å bygge småhus tidligere, og det var ikke fullt så vellykket. Nå ser det mer oversiktlig ut, sa hun. Elvenes etterlyste også kommunikasjon med organisasjoner, som Metal Helse, som er aktive lokalt. Hvilke innspill har de, og hva mener de om brukermedvirkning og tildeling.

Kommunalsjef Anne Marit Bakka kommenterte i møtet at boenhetene er en oppfølging av kommunens boligsosial handlingsplan.

Plassering viktig

– Bystyret har tidligere gitt oss et mandat. Plasseringen er viktig, og vi har fått positive tilbakemeldinger fra brukere og organisasjoner. Det handler om å gi så god livskvalitet som mulig, sa hun før jul.

Hva med oppfølgingen?

Solfrid Fevang, leder av Mental Helse i Vestfold, sier at dette er en sak hun ønsker å diskutere i det neste styremøtet 17. mars.

– Hvordan skal oppfølgingen foregå, hvor mye hjelp og bistand. Vi er opptatt av verdigheten i botilbudet, men dette skal vi snakke om, sier hun i en kort kommentar.

– Helt nødvendig

Thove Bringaker er klar i talen.

– Vi har flere personer i Holmestrand som ikke «kan bo». De vil få det bedre i de nye boenhetene, sier hun.

Hun er imidlertid usikker på er om tre boenheter av denne typen er nok. Hun uttaler seg både som bystyrerepresentant (V) og som styremedlem i Holmestrand boligstiftelse.

- Jeg tror jeg kan si at jeg har sett det meste, og det er ikke bra hverken for den det gjelder eller kommunen når leiligheter blir fullstendig rasert, sier hun.

Bringaker forteller om møbler som har blitt til pinneved, dører og vinduer knust, vegger og tak tagget ned, alt slått i stykker og griset ned.

- I en bolig som dette er det mulig å følge opp bedre både i forhold til renhold og på det personlige planet, sier Bringaker. Hun kaller dette sikre boliger for de som skal bo, og en investering for kommunen, i forhold til kostnadene i reparering og vedlikehold.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.