– Dette er en innsparing som kan gi store utgifter senere, sier leder Silje Vagnild.

HOF: – Vi skjønner at det er vanskelig å prioritere, men denne stillingen har gitt en utrolig god effekt for hele skolemiljøet i Hof, sier Vagnild.

Hun mener at veilederen ikke bare har ført til at de elevene hun har hjulpet direkte har fått det bedre .

– Alle lærerne ved skolen og alle elevene har tjent på dette. De som sliter har en annen person å bruke, slik at klasselærerne ikke må bruke store deler av sine ressurser på disse få elevene, sier Vagnild.

Dårlig økonomi

Ungdommens kommunestyre mener også at det er dårlig økonomi å ikke ha en slik stilling.

– Mange av de som får hjelp begynner å fungere bedre og en slik stilling er billig forebyggende arbeid. Dette kan skåne kommunen for store utgifter på trygde- og sosialbudsjettet om noen år. Å kutte stillingen er kortsiktig tenkt, sier Vagnild.