Privatperson varsler om rasfare ved skolebrakker

– Kommunen er kjent med rasfaren.