Taket lekker, soppen vokser og røyken velter ut av ventilasjonsanleggene på Kleiverud: – Vi godtar ingen forsinkelser nå

Foreldre ved Kleiverud skole stiller nå spørsmål om det i det hele tatt er forsvarlig å ha barna sine i bygget.