HOLMESTRAND: Den snøfattige vinteren gjør at kommunen sparer flere hundre tusen i brøyting, og da har vi penger til slike vedlikehold, sier Letmolie. Han lover nå at kommunen i løpet ev 14 dager vil ta en ny runde og sørge for lys i mørklagte gatelamper.

– Det er stadig noen lamper som faller ut. Heldigvis er vi ikke plaget av mye hærverk, sier Letmolie.

Skifte armaturer

Foruten løpende vedlikehold, er kommunen pålagt å skifte ut PCB-holdige armaturer i gatelysene. Dette kan komme til å koste kommunen mellom fire og fem millioner kroner. Arbeidet er utsatt til etter 2005.

Kommunen har i alt 2300 gatelys, men ikke alle må skiftes ut. Uten å ha eksakt tall opplyser driftssjef Kai Roger Letmolie at det gjenstår et sted mellom 1500 og 2000 lamper som skal byttes ut.

Arbeidet er utsatt og det er foreløpig uvisst hvem som skal utføre jobben.

Ingen tilbud

– Vi har ikke fått noe endelig tilbud og vi vet ikke hvem som skal gjøre jobben for oss. Det er et prisspørsmål. Kostnadene ved å skifte ut armaturene er anslagsvis 2.500 kroner per punkt. Når armaturene koster rundt 1200 - 1300 kroner, og jobben koster omtrent det samme er det et enkelt regnestykke å se hvor mye dette vil koste. Vi har hatt et ønske om å kunne benytte mannskaper fra brannvesenet til jobben, men det har noe med lover og regler å gjøre som må overholdes, sier Letmolie.