Verner viktig skog i Vestfold og setter ny rekord i skogvern

Bøkeskog i Brånakollane naturreseservat i Larvik kommune.

Bøkeskog i Brånakollane naturreseservat i Larvik kommune. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

I 2017 blir mer skog enn noen gang tidligere vernet.

DEL

(Sande Avis) – Aldri er det blitt vernet mer skog enn i 2017. Regjeringen og støttepartiene har mer enn doblet satsingen på skogvern. Årets bevilgning til skogvern på 442 millioner kroner er den høyeste noen gang, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen i en pressemelding.

I Vestfold vernes i dag naturreservatene Brånakollane og Fjærevardåsen i Larvik kommune, og Presteseter i Hof og Sande kommuner. De to områdene i Larvik kommune har blant annet viktig gammel bøkeskog. Presteseter er et av fylkets største områder med gammel barskog. Her finnes blant annet høyproduktiv gammel granskog, innslag av rik edelløvskog, rik sumpskog og bekkekløfter. Området har stor spennvidde fra lavtliggende skog i liene ved Eikeren og opp til høye skogåser i øst.

Norge har stor variasjon av skogtyper, også skogtyper som er sjeldne internasjonalt. I tillegg lever mer enn 1120 truede arter i Norge i skog, det er nær halvparten av alle truede arter i Norge. Den viktigste trusselfaktorene for de fleste truede artene i skog er skogbruk. Derfor er skogvern vurdert som et nødvendig og effektivt tiltak for å sikre norsk naturmangfold.

– Det rekordstore skogvernet i år er et skritt på veien mot vern av ti prosent av skogen. Det bidrar til å ta vare på mange truede arter og naturtyper, sier Vidar Helgesen.

– I år er hele 91 av områdene vernet frivillig av private skogeiere. Samarbeidet om frivillig skogvern er blitt en bærebjelke i arbeidet for å sikre mangfoldet i norsk skognatur, sier Vidar Helgesen.

De 49 skogområdene som nå blir vernet:

 1. Strandaliane naturreservat i Suldal kommune, Rogaland fylke
 2. Svingervann naturreservat (utvidelse) i Kristiansand kommune, Vest-Agder fylke
 3. Vassvann naturreservat i Kristiansand kommune, Vest-Agder fylke
 4. Heddeviksfjell naturreservat i Bygland kommune, Aust-Agder fylke
 5. Kviteflogi naturreservat i Bygland kommune, Aust-Agder fylke
 6. Rosstøl naturreservat i Tvedestrand kommune, Aust-Agder fylke
 7. Åslandsøya og Kjeøya naturreservat i Åmli kommune, Aust-Agder fylke
 8. Hækjenkleiv naturreservat i Åmli kommne, Aust-Agder fylke
 9. Reismyr naturreservat (utvidelse) i Åmli kommune, Aust-Agder fylke
 10. Vardeheia naturreservat (utvidelse) i Åmli kommune, Aust-Agder fylke
 11. Bjørnstadfjellet naturreservat i Gjerstad kommune, Aust-Agder fylke
 12. Fossbufjellet naturreservat i Gjerstad kommune, Aust-Agder fylke
 13. Langåsen naturreservat i Flesberg og Rollag kommuner, Buskerud fylke
 14. Surtebergflaget naturreservat i Krødsherad kommune, Buskerud fylke
 15. Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat (utvidelse) i Sigdal, Rollag og Nore og Uvdal kommuner, Buskerud fylke
 16. Veikulåsen naturreservat (utvidelse) i Gol kommune, Buskerud fylke
 17. Juvsåsen naturreservat (utvidelse) i Sigdal kommune, Buskerud fylke
 18. Presteseter naturreservat (utvidelse) i Hof og Sande kommuner, Vestfold fylke
 19. Brånakollane naturreservat (utvidelse) i Larvik kommune, Vestfold fylke
 20. Fjærevardåsen naturreservat i Larvik kommune, Vestfold fylke
 21. Vestfjella naturreservat (utvidelse) i Halden kommune, Østfold fylke
 22. Svantjern naturreservat i Halden kommune, Østfold fylke
 23. Styggdalen naturreservat i Nannestad og Lunner kommuner, Akershus og Oppland fylker
 24. Skotjernfjellet og Snellingsrøysene naturreservat (utvidelse) i Nannestad og Lunner kommuner, Oppland og Akershus fylker
 25. Rud naturreservat i Enebakk kommune, Akershus fylke
 26. Ertsrudberget naturreservat i Nes og Sør-Odal kommuner, Hedmark og Akershus fylker
 27. Skandøla naturreservat i Hurdal kommune, Akershus fylke
 28. Svendstuøyene naturreservat i Stor-Elvdal kommune, Hedmark fylke
 29. Juvberget naturreservat (utvidelse) i Åsnes kommune, Hedmark fylke
 30. Høvringslia naturreservat i Sel kommune, Oppland fylke
 31. Solbrålia og Stordalsberget naturreservat (utvidelse) i Nord-Fron kommune, Oppland fylke
 32. Bjønnhaugen naturreservat i Gjøvik og Nordre Land kommuner, Oppland fylke
 33. Kalvberget naturreservat i Østre Toten kommune, Oppland fylke
 34. Breie naturreservat i Etnedal og Nord-Aurdal kommuner, Oppland fylke
 35. Dokka naturreservat (utvidelse) i Nordre Land kommune, Oppland fylke
 36. Budeiberget naturreservat i Nordre Land kommune, Oppland fylke
 37. Jøvika og Tønnerud naturreservat i Gran kommune, Oppland fylke
 38. Skavdalen naturreservat i Inderøy kommune, Nord-Trøndelag fylke
 39. Kammen og Kalddalen naturreservat i Leksvik og Inderøy kommuner, Nord-Trøndelag fylke
 40. Altskardet naturreservat i Namdalseid kommune, Nord-Trøndelag fylke
 41. Ferjlia naturreservat i Verran kommune, Nord-Trøndelag fylke
 42. Olsengelva naturreservat i Namsos kommune, Nord-Trøndelag fylke
 43. Storengvatna naturreservat i Fosnes kommune, Nord-Trøndelag fylke
 44. Kolåsen naturreservat i Snåsa kommune, Nord-Trøndelag fylke
 45. Folldalen naturreservat i Høylandet kommune, Nord-Trøndelag fylke
 46. Lødding naturreservat (utvidelse) i Namsos kommune, Nord-Trøndelag fylke
 47. Mjøsund naturreservat (utvidelse) i Nærøy kommune, Nord-Trøndelag fylke
 48. Råbesdalen naturreservat (utvidelse) i Høylandet kommune, Nord-Trøndelag fylke
 49. Almdalen-Ekorndalen naturreservat (utvidelse) i Namsos og Overhalla kommuner, Nord-Trøndelag

Område Bjørnstadfjellet og Fossbufjellet eies av Statskog SF. I tillegg eier Statskog SF deler av de to områdene Skavdalen og Kammen og Kalddalen. Miljødirektoratet eier areal i Almdalen-Ekorndalen. Øvrig areal inngår i arbeidet med frivillig vern av privateid skog.

Artikkeltags