Nærmer seg 1000 liter med forurenset masse

Oljen forsetter å sive opp ved næringsområdet på Lersbryggen.