HOLMESTRAND: 12,5 millioner kommunale kroner er satt av til restaureringen av Holmestrand kirke. Pengene er gitt over tre år, med 3,5 millioner kroner for i år.

Ingen store overraskelser

Kirkeverge Yngve Berntsen styrer økonomien i prosjektet. Etter at nordveggen- den antatt verst råterammede av kirkeveggene- er åpnet og delvis reparert, er han optimist når det gjelder den økonomiske siden av saken.

– Det ser bra ut. Vi har ikke gått på noen store økonomiske overraskelser så langt. 3,5 millioner kroner for i år holder til å gjøre jobben som trengs i Holmestrand kirke samt avslutningen av arbeidene i Hillestad kirke, sier han.

Fint utført

– Torsdag var seniorrådgiver Sjur Mehlum hos Riksantikvaren på besøk og omvisning på det igangsatte restaureringsprosjektet. Han fikk se at tre stokker var satt på plass nederst i nordveggen i kirken. Mehlum fikk også se hvordan tilstanden er på andre yttervegger i kirken, der det ble konstatert råte i flere bærende stokker.

– Det som var diskusjonstema for dette møtet, var om arbeidene kunne fortsette slik som de nå er igangsatt. Det har jeg sagt ja til. Håndverkerne kan fortsette slik de har startet. Det de har gjort så langt er fint utført, sier Mehlum.

For Riksantikvaren er det viktig at den restaurerte kirken blir mest mulig lik kirken slik den var før prosjektet kom i gang.

– I noen av stokkene går råten helt inn til kjernen. Disse må byttes ut. Andre stokker har bare overfladisk råte, som kan skaves av ned til friskt treverk. Deler av stokker kan også byttes ut, uten at dette går utover bæreevnen, sier Mehlum.

Fra kirkeverge Yngve Berntsen har han fått oversendt ei liste med spørsmål, blant annet om hva slags mørtel som kan benyttes i grunnmuren, hva som skal gjøres med stokker som er fjernet fra kirken og hva som bør gjøres med råtne bjelker under kirken.

Mehlum lover å gi svar, men kan ikke kommentere disse spørsmålene foreløpig.

Presenning mot regnet

Torsdag bøttet det ned med regn. For å gi håndverkerne bedre arbeidsforhold, ble det spikret opp en svær presenning på kirkeveggen.

– Det er nokså utrivelig å ligge og arbeide med stadig drypp i ansiktet. Derfor satte vi opp presenningen, sa byggeleder Per Enerhaugen.

Han får hjelp av Paul Thode i Botne historielag til å skaffe fram historisk informasjon om hvordan kirken var utformet i tidligere tider.

– Vi er på leiting etter fotografier av kirken, tatt på 1920- og 30-tallet. Fint hvis Jarlsberg-lesere som vet om eller har slike bilder, tar kontakt, sier Thode.