Gå til sidens hovedinnhold

Riksantikvaren fikk se angrepet kirke

Artikkelen er over 13 år gammel

Holmestrand kirke er ikke bare angrepet av råte- det er også påvist hussopp i tømmeret. Det kom fram under Riksantikvarens befaring torsdag.

HOLMESTRAND: Det er for tida tett kontakt mellom Kirkekontoret i Holmestrand og vernemyndighetene om Holmestrand kirke. Årsaken er de store råteangrepene som er i ferd med å bli avdekket i bærende konstruksjoner i bykirken. De ansatte ved kirkekontoret er for tida i ferd med å fjerne hele betongkappa som er satt opp omkring grunnmuren ved kirken. Hele den tett omsluttende kappa som har ført til det omfattende råteangrepet, er ennå ikke helt borte, men så langt virker det klart at det er store variasjoner i råteangrepet på kirken.

– Situasjonen ser ut til å være verst på nordveggen, mens det ser noe bedre ut i sør, sier kirkeverge Yngve Berntsen.


Orienterte Riksantikvaren

Han fikk torsdag besøk av tre representanter for Riksantikvar-embetet. Berntsen orienterte om arbeidet med å avdekke råteangrepet, samt om Holmestrand kirkes historie. Med et glimt i øyet framholdt Berntsen at bykirken kan betraktes som verdens største Y-kirke. Han tror at en ferdig restaurert bykirke kan bli et storslått byggverk.

– Vi er nødt til å gjøre noe. Det kan bli fantastisk flott med en ferdig restaurert Y-kirke, sa han.

Berntsen tilbød Riksantikvaren å få benytte seg av de undersøkelsene av grunnforhold og bygning som tidligere er utarbeidet. Dette sa mannskapene fra Riksantikvaren seg svært interessert i. Riksantikvarens folk var enige om at det er høyst påkrevet med en omfattende restaurering av bykirken.


Hussopp

Rådgiver Egil Kvarud hos Riksantikvaren medgir at kirken ikke var noe pent syn.

– Det ser jo litt ruskete ut nede ved bakken, men tømmerveggen lenger opp kan godt være i ganske fin stand. Det er først og fremst stokkene langs muren som må skiftes ut. Det ble oppdaget hussopp på et sted, og det må undersøkes nærmere om soppen har spredt seg. Kledningen må fjernes for å finne ut det, men jeg tror ikke nødvendigvis at soppen har spredt seg, sier Kvarud.

Riksantikvaren har ennå ikke bestemt om Holmestrand kirke skal fredes. Jarlsberg har tidligere skrevet om denne vurderingen som er i gang.

– En fredning er absolutt aktuelt fortsatt, men det er ikke klarlagt om det blir utfallet, sier rådgiver Hanna Geiran.


Spent på jernbane-arbeid

Kirkeverge Yngve Berntsen er spent på hva som blir konsekvensen av det framtidige arbeidet med å bygge ny jernbanetunnel forbi Holmestrand.

– Ved dette arbeidet vil det bli foretatt store sprengninger i fjellet ikke langt unna kirken. Grunnen kirken står på, blir påvirket av fuktighet som blir tilført fra omgivelsene. Ved slike arbeider kan dagens fuktighetsbalanse bli påvirket, noe som i sin tur kan påvirke grunnforholdene ved kirken. Derfor er det nødvendig å se restaureringen av kirken og jernbanebyggingen i sammenheng, sier Berntsen.

Etter hans syn har også jernbanen påført kirken skader, gjennom stadige rystelser i grunnen. Berntsen viste til at undersøkelser i grunnen og rapporter viser nettopp dette.

– Å sette kirken i stand er greit, det er ikke noe stort teknisk problem. Det er derimot en større utfordring at det skal skje tilpasninger i forhold til vei, jernbane og terreng omkring bygningen, sier rådgiver Egil Kvarud fra Riksantikvaren.