HOLMESTRAND: Betingelsen er at Høyre blir enige med Fremskrittspartiet. Dersom denne målingen også blir valgresultatet vil Høyre og Frp få rent flertall alene i Holmestrand. De to partiene vil få 14 av 27 mandater – 10 til høyre og fire til Frp. Begge partiene går fram i forhold til forrige valg.

Forsyner seg av BBL

Siden BBL ikke stiller liste ved valget i september er det ikke helt reelt å sammenligne med forrige valg. BBL oppnådde den gang 15,7 prosent av velgerne. Men dersom en fordeler BBL-velgerne på de andre partiene er det Høyre som også der må ha forsynt seg mest. Høyres oppslutning øker med hele 11,2 prosentpoeng, Ap øker kun med 1,7 prosentpoeng, Frp med 1,9, mens årets nykommer, KrF, ifølge denne målingen vil kunne oppnå 4,1 prosent ved valget. Både Senterpartiet og SV taper oppslutning, mens Venstre har en beskjeden framgang.

Rent flertall

Dette resulterer i at Høyre og Frp vil kunne få rent flertall ved valget, riktignok med kun ett mandats overvekt i bystyret. Men blir partiene enige, kan de dominere lokalpolitikken totalt de neste årene, dersom også valget resulterer i samme resultat som målingen.

Hyggelig utgangspunkt

– Det er alltid hyggelig å ha et godt utgangspunkt før valgkampen settes i gang for fullt. Slik kommenterer lederen for Holmestrand Høyre, Rolf Hillestad, tallene i Jarlsbergs meningsmåling. – Samtidig vil jeg ta tallene med en viss ydmykhet og med forbehold om de feilmarginer som oppgis, sier han.

Tar mesteparten av BBL

– En del av forklaringen er også at BBL – 15,7 prosent sist – ikke er med lenger.

– Høyre ser ut til å ha tatt flesteparten av disse?

– Vi har i hvert fall tatt vår andel. Totalt ser det ut til at den blokken Høyre tilhører – og som er i mindretall nå, går fram. Tar vi med Høyre, Krf., Venstre og Frp vil det bli et solid flertall i et nytt kommunestyre med dette resultatet.

-Hva er årsaken etter din mening?

Ordførereffekt

Vi har en flink og godt likt ordfører i Alf Johan Svele. Det viser den klare seieren i det direkte ordførervalget sist. Det smitter over på Høyre generelt, ser det ut til. Ellers er jo dette også i tråd med landstrenden.

– Skolebråket ser ikke ut til å ha rammet Høyre?

– Nei, men det er ikke uventet. Der var det noen få som snakket veldig høyt.

– Med et slik resultat er det også naturlig at Høyre krever og får varaordføreren, mener Hillestad

Valgkampen vil avgjøre

-Min første reaksjon på målingen er at den er forholdsvis bra for Ap, at valgkampen blir viktig og at særlig Ap vil tjene på å få opp deltakelsen fra 60 prosentstall som det har vært de siste valgene, sier Arbeiderpartiets ordførerkandidat, Ingar Aas-Haug. – Den elendige valgdeltakelsen er for øvrig en utfordring for hele lokaldemokratiet, sier han.

Følger landstrenden

Ellers er det ikke noe overraskende at vi følger landstrenden der også Høyre gjør det godt. At folk vender seg mot høyre i gode tider er for øvrig ikke noe ukjent fenomen uten at jeg vil hevde at velstand avler misnøye. Men det er nok mange som i disse tider setter egeninteressene foran fellesskapet.

– Er du skuffet over at de rødgrønne ikke får mer kreditt?

- Skuffet og skuffet, men vi har jo til og med ordene fra Høyres egne stortingsrepresentanter om at kommuneøkonomien nok ville ha vært langt dårligere med deres budsjetter. De rødgrønne har også fått fart på jernbaneutbyggingen gjennom byen. Den skal nå være ferdig i 2015, mot 2022 – 2024 med den forrige regjeringen.

-Det gjelder for oss å få fram slike ting i valgkampen, og det har jeg god tro på at skal kunne endre disse tallene i vår favør.

– Hva betyr personene i lokalpartiene?

– Jeg tror nok Alf Johan Svele betyr mye for Høyres oppslutning. Han har gjort en god jobb og er godt likt. Han er også løsningsorientert, og det har lykkes oss å vri mange saker over i vår retning i løpet av perioden, mener Aas-Haug.

– Vår oppgave blir å få fram avhengigheten mellom en regjering som vil mer fellesskap og de muligheter vi derved får til å løse lokale utfordringer. sier Aas-Haug.

FAKTA

Hvis det var valg i dag i Holmestrand:

? Parti: Valg-o7: Måling uke 23: Mandater

? Arbeiderpartiet 32,7 34,4 9 (9)

? Fremskrittspartiet: 11,0 12,9 4 (3)

? Høyre: 25,0 36,2 10 (6)

? Kristelig Folkeparti. – 4,1 1 (-)

? Senterpartiet: 5,9 3,8 1 (2)

? Sosialistisk Venstreparti: 6,5 5,2 1 (2)

? Venstre: 2,7 3,3 1 (1)

? By- og Bygdelista: 15,7 – – (4)