Inviterer til folkemøte: – Aldri mer Solbergjordet

Artikkelen er over 2 år gammel

Er det mulig å unngå nedbygging av dyrket mark, sørge for landlige og luftige bomiljøer – og holde veksten oppe? Ja, mener Anne Nordby Skarstad (Sp). Torsdag kan du få vite mer – og stille spørsmål.