Gå til sidens hovedinnhold

Store kutt i politiet - 170 politifolk kan forsvinne

Artikkelen er over 4 år gammel

Neste år kan det bli kutt på 70 til 170 stillinger i Sør-Øst politidistrikt. – Dette går nødvendigvis på bekostning av tjenesteutførelsen, sier Petter Aronsen i Politilederlaget i Vestfold og Telemark.

(Tønsbergs Blad)

Politiet er midt oppi tidenes største offentlige omorganisering. Politidistriktene Vestfold, Nordre Buskerud, Søndre Buskerud og Telemark ble slått sammen 1. januar i år.

Nå er man midt i arbeidet med å lage neste års budsjetter. Og det er ikke godt nytt for politidistriket.

– Vi har hatt et for høyt aktivitetsnivå i forhold til det budsjettet vi har hatt. Samtidig har vi heller ikke fått ekstra midler til å gjennomføre omorganiseringen. Det går nødvendigvis på bekostning av tjenesteutførelsen, sier Aronsen, som er nestleder for Norsk Politilederlag i Buskerud, Vestfold og Telemark.

Han forteller at nedjusteringer i kostnadsnivået kommer til å bety at man ikke fyller opp vikariater. Rundt 80 prosent av distriktets utgifter går til de ansatte. Da er det størst økonomisk spillerom på dette området.

– Verre enn noen gang

– Daglig må vi prioritere bort visse typer kriminalitet, sier hovedtillitsvalgt i Politiets Fellesforbund, Stine Benjaminsen Nygård.

– Jeg tror ikke noen områder blir prioritert helt bort, slik det tilsynelatende er gjort i Vest politidistrikt (bergenspolitiet, journ.anm.). Men også vi må gjøre knallharde prioriteringer. Hver dag. Dette er i liten grad blitt kommunisert ut til publikum, og det er derfor folk nå blir overrasket, sier leder Stine Benjaminsen Nygård i Politiets Fellesforbund i Sør-Øst politidistrikt.

Nygård er hovedtillitsvalgt for 1450 tjenestemenn i det nye politidistriktet. Totalt er det rundt 1600 ansatte i distriktet.

Les også: Nærpolitireformen vil neppe gi de store endringene for folk flest

– Ressurssituasjonen vår er verre enn noen gang, og det skyldes politireformen. Den stjeler ressurser fra det daglige arbeidet, sier Nygård.

– Budsjettet vårt er omtrent som i fjor, men flere ansatte er tatt ut av den daglige driften for å jobbe med reformen. Dette får konsekvenser for publikum, som får dårligere tjenester, sier Nygård.

Store kutt

Lokallagslederen forteller at prognosene for neste år tilsier kutt på 70 til 170 stillinger i politidistriktet, dersom budsjettet skal gå i balanse. En slik nedbemanning skal skje ved naturlig avgang, ingen ansatte skal sies opp. 

– Vi har for lite penger. Hvis vi skal holde budsjettet neste år, er vi nylig blitt forespeilet at vi må ned med 70 til 170 stillinger. Jeg vet ikke hva tallet blir for Telemark, men det er klart at Telemark heller ikke er skjermet. Også dette vil få konsekvenser for publikum, sier hun.

– Men regjeringen sier jo at de øker budsjettet til politiet?

– Det er riktig. Men pengene kommer ikke videre til politidistriktene. Pengene blir i stor grad værende igjen i Oslo, og går eksempelvis til nye datasystemer, sier Nygård.

Les også: Erfarer at polititilbudet har økt på Tjøme

Redusert tilbud

Ikke bare i Vestfold, men også i Telemark, erkjenner de at tjenestetilbudet må reduseres. Fungerende leder for politiet i Telemark, Svein Olav Grini, sier arbeidet med politireformen er en av de prioriterte oppgavene i år.

– For publikum kan ressursbruken til dette på kort sikt føre til noe redusert tilbud fra politiet. På lengre sikt skal den jobben og de ressursene som legges ned i reformarbeidet i dag, føre en bedre polititjeneste til befolkningen, svarer Grini i en e-post.

– Hva slags kriminalitet prioriterer politiet i Telemark?

– Vi gjør prioriteringer etter de føringene som vi får fra Politidirektoratet. Vi skal levere bedre resultater i overgrepssaker mot barn, samt redusere mengden restansesaker og prioritere forebygging og etterforskning i saker som omhandler seksuelle overgrep, grov vold og annen integritetskrenkende kriminalitet, svarer politilederen.

Kommentarer til denne saken