Kontrollerte 120 sjåfører

Alkometer-testene ble bestått av samtlige.