Må spare inn 86 millioner kroner

Rådmann Olav Grande sier at Holmestrand 2020 er i en prekær økonomisk situasjon, spesielt dersom de to sammenslåingskommunenes vedtatte økonomiplaner gjennomføres. Innsparingsbehovet i 2023 vil være på nesten 86 millioner kroner.

Artikkeltags