HOLMESTRAND: Rådmann Arne Lunde orienterte politikerne i drifts- og reguleringskomiteen tirsdag om at kommunen har fått en henvendelse fra privatpersoner som ønsker å sette i stand huset, som er fra cirka 1760.

Fattighuset som ligger i Kirkegaten 7, er i dag i dårlig forfatning. Holmestrand kommune har ikke råd til å restaurere den fredede bygningen og har fridd til private. Det gamle huset har vært utropt for en krone. Selv om salgssummen er lav, kan kostnadene med istandsettingen komme opp i millionbeløp. Huset er fredet og dermed følger det betingelser med en overtakelse.

Geir Dyrnæs har vist interesse for den gamle bygningen som er enestående i sitt slag. Han har utarbeidet en foreløpig plan over hva han ønsker å gjøre med bygningen og har vært i kontakt med kommunen.

Usikkerhet

– Foreløpig er ingenting avgjort. Vi har et ønske om å restaurere bygningen i henhold til fredningsbestemmelsene for selv å etterhvert ta huset i bruk som bolig. Det er ennå mye usikkerhet omkring dette som må diskuteres med vernemyndighetene. Fylkeskommunen er foreløpig orientert. Dette er et spennende prosjekt og det er fint at kommuenen er sitt ansvar bevisst og ønsker å ta vare på huset. Det er hyggelig med positiv respons både fra politikere og administrasjon, sier Dyrnæs til Jarlsberg

– Vi har hatt takstmann på huset og han bekrefter det både vi og kommunen har trodd. Grunnen under første etasje er full av råte, noe som fører til at huset gradvis råtner opp. Hva som kan gjøres med dette må diskuteres med vernemyndighetene. Det må finnes løsninger på dette før det blir tatt noen endelig avgjørelse om hva som skjer med huset, sier Dyrnæs. Fylkeskommunens kulturvernavdeling skal på befaring til onsdag i neste uke.