Her planlegger de butikk og boliger

Det er satt i gang et planarbeid på området til bensinstasjonen i Hvittingfoss.