Gårdbruker fortviler over vedvarende oljelekkasje: Olja flyter i grøfta inntil jordet

Det ble oppdaget mengder med olje ved industriområdet på Lersbryggen som var på vei til å renne ut i åkeren til Øystein Gunnar Bjørløw.