HOF: – Det sies at de skal styrke barnevernet i steden, men veldig mange av de som har fått god hjelp av veilederen er langt fra noen barnevernssaker, sier Linda Bjerke. Sønnen hennes har lenge slitt med en sorgprosess etter at hanmistet lillesøsteren sin i sykdom for noen få år siden. – Sammen med veilederen har han endelig fått noe av sorgreaksjonene “ut av systemet”, og nå går det mye bedre, men han trenger fortsatt oppfølging,sier Bjerke.

Fikk ikke hjelp

Bjerke har liten tro på at barnevernet kan hjelpe hennes sønn når veilederen forsvinner. – Da jeg mistet datteren min gikk hele familien inn i en sterk sorgreaksjon og jeg følte at sønnen min trengte mer hjelp enn jeg kunne gi han - jeg var også i sjokk og sorg. En søknad til barnevernet om hjelp hjalp lite. Da lederen i barnehagen ringte PPT for å høre om det var mulig å få hjelp til for eksempel samtaler med noen, fikk hun spørsmål om gutten lekte med andre. Da hun svarte ja til det, var gutten visstnok uten problemer - diagnostiserte de på telefon, sier Bjerke.

Enorm støtte

Sammen med Bjerke møter vi Linda Endresen. Hun har to døtre som også har hatt stor hjelp av veilederen. Hun redd for den yngstes utvikling nå når veilederen forsvinner. – Min eldste fikk en stor reaksjon da faren i to år ikke bodde hjemme på grunn av sykdom. Nå er han heldigvis helt frisk og tilbake, men reaksjonen har vært vanskelig for meg alene å takle. Veilederen har gjort en stor jobb for henne og nå fungerer hun veldig godt. Den yngste har en annen problemstilling - konsentrasjonsvansker. Hun har også fått veldig god støtte, men trenger mer oppfølging og den er jeg redd skolen ikke klarer å gi. Det klarte de ikke før denne veilederen kom på banen, sier Endresen.

Mange fortviler

Bjerke har snakket med mange som nå fortviler. – Jeg tror politikerne her gjør seg selv en bjørnetjeneste. Dette vil gi større problemer for både lærerne og resten av bygda. Veilederen har fungert som en slags brannslukker, sier Bjerke. Hun mener at skolen er en viktig arena å drive forebyggende arbeid. – Det er ikke alle som driver idrett eller går på ungdomsklubben. Skolen er den eneste arenaen som treffer alle barn og unge, og det er der den største forebyggende innsatsen burde settes inn. Det kunne ha spart Hof og samfunnet ellers for millioner av kroner hvert år - det er jeg helt sikker på, sier Bjerke.