HOF/HOLMESTRAND: Direktoratet har gjennomført en høring rundt søknaden om uttak av drikkevann fra Eikeren.

– 24 uttalelser har kommet, og flere av dem sier nei til planene, opplyser overingeniør Kjell Karm i NVE.

Karm forteller at en av uttalelsene er en fellesuttalelse fra 14 ulike organisasjoner og foreninger.

Han legger ikke skjul på at søkerne har kommet seint igang med kommunikasjonen mot konsesjonsgiver NVE. Karm bekrefter at det ikke ble søkt om konsesjon før arbeidet med ledningen var kommet godt i gang.

Må bli samarbeid

Det er kraftselskapet Øvre Eiker Energi (ØEE) som er formell søker om uttak av vann, selv om det er Vestfold Interkommunale Vannverk (VIV) som skal drive produksjon av drikkevann.

– Det er søkt om en endring i den eksisterende konsesjonen til energiselskapet, sier Karm.

Spørsmålet vil trolig stå om mengden vann som skal tas ut – ikke om det skal gis konsesjon eller ikke.

– Et vannuttak kan trolig gjennomføres, uten at jeg vil uttale meg om det skal gis konsesjon eller ikke. Det er kraftverket som vil styre vannstanden i innsjøen og vannføringen i elva ved Vestfossen. Det må bli et samarbeid mellom VIV, ØEE og Øvre Eiker kommune om saken, sier Karm.