«Kutt» er ikke et go-ord

Artikkelen er over 1 år gammel

Den felles lommeboka kan bli tynn.

DEL

MeningerÅ skulle gjøre et valg mellom pest eller kolera er ingen forunt. Ingen ønsker å komme dit. Derfor tror vi heller ikke at det blir et reelt politisk valg mellom to elendigheter.

Enten det er å gå for fortsatt eiendomsskatt eller å tilby kommunens innbyggere dårligere tjenester enn i dag, for at endene skal møtes i plusstall.

LES OGSÅ: Styrer mot underskudd

Det bør sitte langt inne å tukle med tjenestetilbudet, som skulle bli minst like godt i en stor kommune som en liten. Ja, om ikke bedre, har melodien vært. Samtidig skal det stor økonomisk kløkt, dyktighet, mye innsats og ikke minst en god porsjon kreativitet til, for å komme styrket ut av den floka det kan bli når de løse trådene er mange, behovene og ønskene større enn lommeboka, og gjelden – om den ikke har nådd til pipa, nærmer seg den øverste mursteinen.

Et lite hestehode foran er Holmestrand. 60-40! Med mer penger på bok enn Sande, men også med mer gjeld.

Økonomirådgiver Mats Willumsen fra Fylkesmannen i Vestfold beskrev det økonomiske styrkeforholdet mellom Holmestrand og Sande til å være slik at begge er avhengige av hverandre for å komme tørrskodde gjennom de to kommunenes vedtatte økonomiplaner.

Status tvinger fram et konstruktivt samarbeid om løsninger, som trolig vil gjøre en del omveltninger på prioriteringene allerede fra 2019. Og det må også skje, etter det Willumsen har regnet seg fram til, dersom ikke 20-årene skal ende med blodrøde bunnlinjer.

LES OGSÅ: Regner dem med at vi tar regningen?

«Status tvinger fram et konstruktivt samarbeid»

For Holmestrand og Hof er det vedtatt en økonomiplan som forteller om 312 millioner kroner i investeringer fram til 2021. Gjelden er beregnet å øke med 248 millioner kroner i samme periode. Det er mye penger, veldig mye penger, og til kun gode tiltak.

Som 100 millioner til «ny» Kleiverud skole, 62 millioner til vei mellom Sjøskogen og Kleivan, 30 millioner kroner til flerbrukshus i Hof, penger til kirker, idrettsanlegg, barnehager, boliger for utsatte grupper, uteområder, turvei, løyper, velferdsteknologi, trafikksikkerhet og ungdomsklubb.

Ingen tulleting som uten videre kan plukkes vekk, og behovene har en tendens til snarere å vokse og formere seg i løpet av fire år, enn det motsatte.

LES OGSÅ: Alle alternativ må vurderes

Holmestrand har fjernet eiendomsskatten på næringseiendommer fra inneværende år. Sande skal fjerne sin eiendomsskatt fra 2020.

Til sammen dreier også dette seg om mye penger. Derfor er nye inntektskilder nødvendig å finne, og jobben er allerede i gang på begge sider av kommunegrensen.

For ingen vil egentlig snakke om kutt.

Artikkeltags